Künye

logo-trt

TRT AYLIK
RADYO TELEVİZYON
DERGİSİ

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON
KURUMU ADINA SAHİBİ
İbrahim EREN

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
Mustafa Bora DURMUŞOĞLU

YAYIN KOORDİNATÖRÜ
Aslıhan ŞAHİN GÜVEN

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ceren BÖLÜKBAŞIOĞLU

GRAFİK TASARIM
Gamze ÖZGÖREN
Feride ORTAÇ

YÖNETİM YERİ
TRT GENEL SEKRETERLİK

ISSN 1308-7495

YAYIN TÜRÜ Yaygın/Süreli