Künye

TRT AYLIK
RADYO TELEVİZYON
DERGİSİ

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON
KURUMU ADINA SAHİBİ

İbrahim KELEŞ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ
M. Masum EKİNCİ

SORUMLU YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
Ceren BÖLÜKBAŞIOĞLU

GRAFİK TASARIM
Gamze ÖZGÖREN

YÖNETİM YERİ
TRT GENEL SEKRETERLİK

ISSN 1308-7495

YAYIN TÜRÜ Yaygın/Süreli