Kilometre Taşları

1964

.

1965

.

1966

.

1967

.

1968

.

1969

.

1970

.

1971

.

1972

.

1973

.

1974

.

1975

.

1976

.

1977

.

1978

.

1979

.

1980

.

1981

.

1982

.

1983

.

1984

.

1985

.

1986

.

1987

.

1988

.

1989

.

1990

.

1991

.

1992

.

1993

.

1994

.

1995

.

1996

.

1997

.

1998

.

1999

.

2000

.

2001

.

2002

.

2003

.

2004

.

2005

.

2006

.

2007

.

2008

.

2009

.

2010

.

2011

.

2012

.

2013

.

2014

.

2015

.

2016

.

2017

.

2018

.

2019

.

2020

.

2021

.

1964
02.01.1964
359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

28.04.1964
TRT Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sedat Tolga seçildi.

29.04.1964
Yönetim Kurulu, oy birliği ile Adnan Öztrak'ı TRT Genel Müdürü olarak seçti.

01.05.1964
359 sayılı TRT Kanunu yürürlüğe girdi.

04.05.1964
Adnan Öztrak, kararname ile Genel Müdür olarak atandı.

18.05.1964
Siyasi partilerin Türkiye Radyoları’nda yapacakları seçim konuşmaları için sıra belirlenebilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı.

19.06.1964
TRT, Avrupa Yayın Birliği (EBU)’nin Viyana'da yapılan genel kurul toplantısına ilk kez katıldı.

10.07.1964
TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.

11.07.1964
TRT Kadrolar Yönetmeliği ve kadro cetvelleri TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.

10.08.1964
TRT Personel Yönetmeliği, TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.

09.09.1964
10 kw gücünde 'Kıbrıs'ın Sesi Radyosu' yayına başladı.

17.09.1964
TRT'nin Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca onaylandı.

26.09.1964
TRT Personel Yönetmeliği yürürlüğe girdi.

01.10.1964
Televizyon yayınları için eğitilmek üzere, teknik personel alımına başladı.

05.10.1964
Van İl Radyosu deneme yayınlarına başladı.

09.10.1964
TRT, ABU (Asya-Pasifik Yayın Birliği) ’nun aktif üyesi oldu.

20.11.1964
TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Radyoevi'ndeki yerinden ayrılarak, Ankara'da Sanayi Caddesi'nde Paket Postanesi üzerine taşındı.

27.11.1964
Ankara Ticaret Mahkemesi, TRT Kurumu'nun 'Tacir' sıfatıyla Ankara Ticaret siciline kaydedilmesine karar verdi.

04.12.1964
Alman teknik yardım çerçevesinde Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'na yetiştirilmek üzere eleman gönderildi.