Görevler

İnsanlığın ortak değerlerini ve idealini küresel etki oluşturacak şekilde yansıtan yayıncılık merkezli faaliyetler yapmak.


Hedefimiz

TRT, uluslararası başarılara imza atan dünyanın sayılı medya kuruluşları arasındaki yerini korumaya, radyo ve televizyon yayınları dışında, sayısal yayıncılığın gerektirdiği tüm yeni medya olanaklarını yetkin bir biçimde kullanmaya devam edecektir. Türkiye’nin, “sorumluluklarının farkında bir kamu yayıncısı” olarak; öncü kimliği ile tüm platformlarında uluslararası etki yaratan bir anlayışla yayınlarını sürdürecektir.


Stratejik Yapı Taşlarımız
Yayıncılıkta Zirve
1. İçeriklerimizi tüm dünyaya ulaştırmak ve sevdirmek

TRT olarak izleyici, dinleyici ve dijital mecra kullanıcıları tarafından en çok tercih edilen yayıncı olma hedefimiz doğrultusunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu sebeple her bir kanalımızın ve mecramızın alanında birinci olmasını hedefliyoruz. İçeriklerimiz, kanallarımız ve mecralarımızla tüm dünyaya ulaşan etkimizi arttırmayı amaçlıyoruz.


2. İzleyici/dinleyici merkezli ve keşif odaklı yayıncılık için yenilikçi içerikler ve özgün formatlar sunmak

Kamu yayıncısı olmanın verdiği misyon ve nitelikli yayıncılık yapma hedefimiz doğrultusunda ticari kaygılarla değil, hedef kitlelerimizi oluşturan her kesimin farklı ihtiyaçlarını karşılayacak çeşitlilikte ve kaliteli içerikler üretiyoruz. Sektörde öncü kuruluş olma kimliğimiz ile uyumlu olarak da yenilikçi içerikler ve özgün formatlar sunmak için çalışıyoruz.


3. Yüksek teknoloji ile yapım ve yayın süreçlerini iyileştirmek

Yayın kalitesini teknik açıdan artırmak için yapım ve yayın süreçlerimizi, teknolojilerimizi ve kaynaklarımızı sürekli gözden geçiriyor ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Yayınlarımızın yaygınlığını ve kalitesini teknik açıdan sürekli geliştiriyoruz.


4. Yayın ekosisteminin gelişimine katkıda bulunmak

Hem Türkiye sınırları dahilindeki hem de küresel ölçekteki yayın ekosisteminin içerik ve teknik anlamda gelişimi için ilgili paydaşlarla iş birlikleri yapıyor, eğitimler veriyor ve sektöre yön veriyoruz.


Kurumsal Gelişim
1. Çalışanlarımız ve insan kaynağımızın ortaya koyduğu değeri artırmak

TRT faaliyetlerinin merkezi konumundaki tecrübeli ve yetenekli insan kaynağımızı daha da geliştirmeye ve bu insan kaynağının Kuruma ve ekosistemimize kattığı değeri artırmaya çalışıyoruz.


2. Kurum marka değerini yurt içi ve yurt dışında üst seviyelere taşımak

Kurumumuzun ülkemizi de temsil eden konumunu göz önünde tutarak hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki marka imajımızı geliştirmek için çalışıyor, marka içerikler ve etkinlikler ile kendimizden söz ettiriyoruz.


3. Kurum içi işleyişi yapısal ve süreçsel olarak iyileştirmek

Organizasyonel işleyişimizi, kurumsal yapımızı, idari ve destek süreçlerimizi, teknolojimizi ve yetkinliklerimizi sürekli olarak iyileştirerek dolaylı olarak yayın faaliyetlerimizi de destekliyoruz.


Verimlilik
1. Yayıncılık hedeflerimize katkı sağlayacak şekilde gelirlerimizi artırmak

Program satış, reklam, lisanslı ürün satışı gibi ticari faaliyetlerimiz ile sektörel rekabeti olumlu yönde geliştirerek yayıncılık faaliyetlerimize katma değer sağlayacak gelir kaynaklarımızı çeşitlendiriyor ve içerik gelirlerimizi artırıyoruz.


2. Fayda-Maliyet bakış açısıyla maliyetlerimizi etkin bir şekilde yönetmek

Kamu kaynaklarının doğru kullanılması hassasiyetiyle, harcamalarımızı sağlanacak değeri göz önünde tutarak planlıyor, tasarruf alanlarına önem veriyor ve Kurum içi kaynakları doğru kullanmaya özen gösteriyoruz.