TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ve Aydınlatma Metni


İşbu gizlilik politikası ve aydınlatma metninin amacı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (“TRT, Kurum”) hangi kişisel verilerinizi hangi amaçlarla işlediğini sizlere detaylı bir şekilde aktarabilmektir.
TRT, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK ”)’na uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

Kişisel verileriniz, TRT tarafından veri sorumlusu sıfatı ile;

• Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak
• Sözleşmesel ve hukuki yükümlülüklerimiz çerçevesinde
• Bize bildirdiğiniz veya bildirildiği haliyle güncelliğini ve doğruluğunu koruyarak
• İşlenme amacına uygun, sınırlı ve ölçülü şekilde
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenmektedir.


Veri Sorumlusunun Kimliği
Unvan
:
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
İnternet Adresleri
:
Telefon Numaraları
:
444 0 878
E-posta Adresi
:
Adres
:
TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara
İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi Ve İşlemenin Hukuki Sebebi

İşlenen Kişisel Veri Kimlik Bilgisi (Ad, Soyad, TCKN)
İletişim Bilgisi (E-posta, Telefon Numarası, Adres)
Müşteri İşlem Bilgisi (Müşterinin talep ve şikayetleri, siparişleri)
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin ilgililere ulaştırılması
TRT üyeliğinin oluşturulması ve TRT’nin sağlamış olduğu hizmetlerin ilgili kişilere kullandırılması
TRT kurumsal iş süreçlerinin yürütülmesi
İlgili kişilerin talep ve şikayetlerine dönüş yapılması
İşlem güvenliğinin sağlanması
Programların, etkinliklerin, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin ilgililere duyurulması, haberdar edilmesi
Yetkili kurum ve kuruluşlara, taleple bağlı ve sınırlı şekilde bilgi verilmesi
Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi
Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
İzleyicilere/Dinleyicilere yönelik kampanyaların oluşturulması, hedef kitle belirlenmesi
İzleyicilere/Dinleyicilere yönelik pazarlama süreçlerinin yönetilmesi
Memnuniyet aktivitelerinin planlanması ve icrası ile ilişki yönetimi süreçlerinin planlanması
Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Mektup süreçlerinin yürütülmesi
Müze randevu süreçlerinin yürütülmesi
Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi
İletişim formları kanalıyla tarafımıza iletilen taleplere dönüş sağlanması
TRT tarafından sunulan TRT Market süreçlerinin yürütülmesi
Bizimle görüşlerini paylaşan izleyici/dinleyicilerimize hediye gönderiminin yapılması
Hukuki Sebebi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için veri işlemenin zorunlu olması (Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki yükümlülükler vb.)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Pazarlama-reklam ve ileti gönderimi süreçlerinin yürütülmesi için açık rızanın varlığı
Bizlerle görüşlerini paylaşan izleyici/dinleyicilere hediye gönderimi için açık rızanın varlığı (İlgili kişilerin bu amaçlarla verilerini bizimle paylaşması halinde açık rızalarının var olduğu kabul edilir.)
Toplanma Yöntemi TRT kurumsal alt yapısı, ses kaydı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle; ilgili kişinin şahsi başvurusu, kargo-posta kanalıyla otomatik olmayan yollarla; elektronik posta, sosyal medya ve CİMER ile kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri Finansal Bilgi (E-ticaret faaliyetimiz kapsamında müşteri ödeme bilgileri, kart bilgileri)
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT internet siteleri üzerinden sunulan hizmetlerin ilgililere ulaştırılması
TRT kurumsal iş süreçlerinin yürütülmesi
İlgili kişilerin talep ve şikayetlerine dönüş yapılması
TRT tarafından sunulan TRT Market süreçlerinin yürütülmesi Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi
Saklama ve arşiv süreçlerinin yürütülmesi
Hukuki Sebebi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Toplanma Yöntemi TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri Talep ve Şikayet Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT internet siteleri üzerinden tarafımıza iletişim formları kanalıyla gönderilen talep ve şikayetlere dönüş sağlanması
Hukuki Sebebi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
Toplanma Yöntemi TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle; elektronik posta, sosyal medya ve CİMER ile kısmen otomatik yollarla toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amacı Engelsiz Görüntülü Görüşme süreçlerinin yürütülmesi
Hukuki Sebebi Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Toplanma Yöntemi İlgili cihazlar vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır
İşlenen Kişisel Veri Çağrı Merkezi Ses Kaydı Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amacı Çağrı merkezi kayıtlarının tutulması
Hukuki Sebebi İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
Toplanma Yöntemi İlgili cihazlar vasıtasıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri Sosyal Medya Hesap Bilgisi
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT Hesabı açılışını sağlamak
Talep, şikâyet ve önerileri almak
Hukuki Sebebi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin toplanmasını gerekli olması
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması
Toplanma Yöntemi TRT hesabı açılışı sosyal medya hesabı ile yapılıyorsa ilgili sayfalardan otomatik yöntemlerle; sosyal medya üzerinden talep, şikâyet ve görüş iletiliyorsa kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri TRT Platformları Kullanıcı Tercih Bilgiler
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT platformları üzerinde kişiye özel tercihlerin ön plana çıkarılması ve kullanıcı deneyimlerinin geliştirilmesi
Hukuki Sebebi Açık rızanın varlığı
Toplanma Yöntemi İlgili platformlarda kişilere tercih yaptırılmak suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri Uygulamalar Aracılığıyla Talep Edilen Veriler (Konum, Mikrofon, Görsel İşitsel Kayıtlar vs.)
Kişisel Veri İşleme Amacı Mobil uygulamalar üzerindeki kullanıcı deneyimlerin geliştirilmesi
Hukuki Sebebi Açık rızanın varlığı (Telefon üzerinden izin istenir)
Toplanma Yöntemi İlgili platformlarda kişilere tercih yaptırılmak suretiyle otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
İşlenen Kişisel Veri İşlem Güvenliği Bilgisi (IP Bilgisi, Log Kaydı, Güvenlik Kodu, Kullanıcı Hesap Bilgileri, Çerez Bilgileri)
Kişisel Veri İşleme Amacı TRT’nin hukuki sorumluluklarının yerine getirilmesi
Talep ve şikayetlerin karşılanması
Yetkili kurum ve kuruluşların olası haklı talepleri halinde, taleple bağlı ve sınırlı ölçüde bilgi verilmesi
İnternet sitesi ziyaretçilerinin ve internet sitelerimiz üzerinden işlem yapan ilgili kullanıcıların işlem güvenliğinin sağlanması
İnternet sitesi kullanıcılarının hesap oluşturulabilmesi, faaliyetleri ve gelişmeleri takip edebilmesi
Hukuki Sebebi Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Zorunlu çerezler dışındaki bilgiler için açık rıza
Toplanma Yöntemi TRT kurumsal alt yapısı, internet siteleri ve mobil uygulamalar kanalıyla otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.
Kişisel Verilerin Aktarılması


İşlenmekte olduğu belirtilmiş olan kişisel verileriniz, yine aynı başlık altında yer alan veri işleme amaçları doğrultusunda, TRT kurumsal faaliyet konularımızın ve iş süreçlerimizin gerçekleştirilmesi süreçlerinde gerekmesi halinde ve gerekenle sınırlı şekilde;

• İlgili mevzuat hükümlerine istinaden denetim firmalarına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, sözleşme süreçlerinin yönetimi, iş stratejilerimizin belirlenmesi, denetim süreçlerimizin yürütülmesi, süreç kalitesinin artırılmasına ilişkin öneri ve tedbirlerin alınması ),
• Banka ve finans kuruluşlarına, ( Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi),
• Faaliyetlerin gerçekleşmesi için iş süreçlerinde yer alan yurt içi veya yurt dışı tedarikçilere, iş ortaklarımıza, çözüm ortaklarımıza, iştiraklerimize (İş sürekliliğinin sağlanması/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi)
• İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına (Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, kanuni/idari düzenlemeler uyarınca hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi), aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi


Kurumumuz, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesi amacı doğrultusunda, işleme amacıyla orantılı bir şekilde saklamaktadır. Saklanan kişisel verilerin güvenliği için KVKK kapsamında öngörülen her türlü teknik ve idari tedbir alınmakta olup, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin de bu tedbirlere uygunluğu denetlenmektedir.
Kişisel veriler, işlenme amacının ve/veya sebebinin ortadan kalkmış olması durumunda ilgili mevzuatın gerektirdiği süre sonuna kadar, hukuki ve yasal yükümlülüklerimiz de gözetilerek saklanmaktadır. Kişisel verilerin işlenme amacı ve sebebi ortadan kalktığında yasalardan kaynaklanan yükümlülüklerimizin temini için gerekli zamanaşımı süreleri tamamlandığında kişisel veriler imha edilecektir.

Çocuklar İçin Ayrıcalık Arz Eden Hususlar


TRT çocukların kişisel verilerinin korunmasına büyük hassasiyet göstermektedir. İnternet ortamında çocukların takibini yapmanın fiili güçlüğü göz önünde bulundurulduğunda söz konusu trafiğin mutlaka veli/vasi gözetiminde yürütülmesi, verilerin işlenmesine ilişkin olarak açık rıza alınması gereken durumlarda açık rızanın veli/vasi tarafından verilmesi gerekmektedir.

Televizyon-Radyo Yayınlarına İlişkin Ayrıcalık Arz Eden Hususlar


TRT’nin yürütmüş olduğu yayınlar kapsamında işlediği ve aleni hale getirdiği kişisel veriler KVKK’nın 28/1-c maddesi kapsamında istisna hükümlerine tabidir. Bu doğrultuda söz konusu faaliyet kapsamında işlenebilecek kişisel veriler için TRT’nin aydınlatma ve veri işleme şartlarına uyma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlgili Kişinin Hakları


Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;
1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Kurumumuza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır .