TRT Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Veysel KURT
Doç. Dr. Veysel KURT
Özgeçmiş: Lisans eğitimini 2006 yılında Uludağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladı. 2009 yılında İstanbul Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde “Liberal Yurttaşlık Düşüncesinin Komüniteryen Yaklaşım Açısından Eleştirisi” başlıklı tez ile Yüksek Lisans; 2016 yılında da İstanbul Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Otoriter Arap Rejimlerinde Süreklilik Değişim ve Ordu: Karşılaştırmalı Perspektiften Mısır ve Suriye” başlıklı tezi ile Doktora derecesini aldı. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
Tel: 0 312 463 20 59-60-62
Fax: 0 312 463 20 57
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara