TRT Yönetim Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN
Doç. Dr. Oğuzhan BİLGİN
Özgeçmiş:  2002 yılında Ankara Atatürk (Anadolu) Lisesi’nden mezun olan Oğuzhan Bilgin 2007 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nü bitirdi. 2010 Yılında ODTÜ Sosyal Politika Yüksek lisansı derecesini "Türkiye'de İşçi Sınıfı Kimliğinin Oluşum Sorunları ve Sendikaların Rolü" başlıklı tezle aldı. Doktorasını ise 2015 yılında İngiltere'de University of York'ta Siyaset Bilimi Bölümünde "Türkiye'de İslami Girişimciliğin Yükselişi ve Bunun Türk Modernleşmesindeki Rolü" başlıklı teziyle tamamladı. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin Siyaset Sosyolojisi, Kültür Sosyolojisi, Modernleşme, Toplumsal Değişme, Türk Siyasal Hayatı, Kültür Politikaları gibi konularda çalışmaktadır. Pek çok televizyon programına katılmış; gazetelerde ve dergilerde yazıları, röportajları yayımlanmıştır.
 
Tel: 0 312 463 20 59-60-62
Fax: 0 312 463 20 57
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara