TRT Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü
Koordinatör: Mehmet Emin SANDIKLI
Fax: 0312 463 50 22
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An ANKARA
Görevleri: Kurum stratejileri ve iş planları doğrultusunda dijital mecralardaki gelişmeleri takip ederek dijital ürün (web sitesi, mobil uygulama, akıllı tv uygulamaları), oyun, içerik ve projeler geliştiren Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü; Kurum içi taleplerin yanı sıra güncel teknolojik gelişmeleri de yakından takip etmek suretiyle gerekli ar-ge, tasarım ve planlama çalışmalarını yürütür. 
 
Dijital ürün (web sitesi, mobil uygulama, akıllı tv uygulamaları), oyun, içerik ve projelerin kaliteli ve verimli şekilde işletilmesi amacıyla planlanan süreçleri uygulayarak, ilgili birimlerle koordinasyon halinde, ihtiyaç duyulabilecek ürün ve hizmetlerin tedarik edilmesini sağlar.
 
Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü, aynı zamanda dijital veri analitiği, yapay zekâ, iş zekâsı ve veri bilimi konularının Kurum içerisinde uygulanabilmesi için gerekli çalışmaları yürütür.
 
Kurum hedefleri doğrultusunda çeşitli araştırma ve analizler yardımıyla stratejiler belirleyip ilgili birimlerle koordinasyon içinde olan Yeni Medya Kanal Koordinatörlüğü; sosyal medya ve içerik yönetimini etkin bir şekilde kullanarak internet ortamına ve izleyici profilinin taleplerine uygun tasarım, kullanıcı deneyimi ve reklam çalışmalarını, pazarlama ve kampanya faaliyetlerini yürütür.
 
Koordinatörlük, ilgili birimlerle koordineli şekilde hazırlanan ve tahsis edilen bütçenin etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak ihtiyaç duyulan satın alımları gerçekleştirir. İçerikler için telif ve lisans anlaşması gerektiren konularda ilgili süreçleri yürütür. Personelin mesleki ve teknik bilgilerini güncel tutmak için yurt içi ve yurt dışı eğitim, seminer, fuar vb. faaliyetleri ilgili birimlerle koordineli olarak planlar ve uygulanmasını sağlar.