Teftiş Kurulu Başkanlığı
Başkan: Ergün DEMİREL
Tel: 0 312 463 21 60
Fax: 0 312 463 21 67
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara
Görevleri: Teftiş Kurulu Başkanlığının ana faaliyetlerini, risk analizlerine dayanan, Kurulca belirlenmiş ilke ve standartlara uygun teftiş; Kurum faaliyet ve işlemlerine değer katmak, kolaylaştırmak, geliştirmek ve yol göstermek amacıyla yapılan danışmanlık; personelin görevleriyle bağlantılı suçlara ilişkin olarak ön-inceleme ile inceleme ve soruşturma işlemleri oluşturmaktadır.  Başkanlık bu görevleri yanında Kurumun risk yönetimi ve iç kontrol yapılarını değerlendirmek, Kurumun yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi, kurumsal yapıların ve süreçlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmakta ve yapılan çalışmalara katılım sağlamaktadır.