Taşra Teşkilatı - Diyarbakır Müdürlüğü
Müdür: Erdem GÜLTEKİN
Tel: 0412 223 29 05 - 0412 223 10 48 - 0 412 223 19 71
Fax: 0 412 223 10 70
Adres: İstasyon Cad. No:1 / DİYARBAKIR
Görevleri: Bulundukları bölgede Kurumumuzu temsil edip yayın ilkelerimize, kamu yayıncısı kimliğimize uygun hizmet veren müdürlükler aracılığıyla gelişmeler anında takip edilmekte ve bölgelerin özellikleri dikkate alınarak ülkemizin tümüne hitap eden radyo ve televizyon yayıncılığı yapılmaktadır. TRT Müdürlükleri bu kapsamda, sorumluluk alanına giren prodüksiyon, radyo, haber ve verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetleri ile kanal koordinatörlüklerine verilecek hizmetleri mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmektedir.