Satınalma Dairesi Başkanlığı
Başkan: Mustafa HIRAÇ
Tel: 0 312 463 42 00
Fax: 0 312 463 42 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 3.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: satinalma@trt.net.tr
Görevleri: Satınalma Dairesi Başkanlığı; ihale ve alımların ilgili mevzuatında belirtilen kurallara ve temel esaslara uygun olarak yapılmasını, diğer birim ve kuruluşların da bu kural ve esaslara göre hareket etmelerini ve harcamaların ödenek ve yetkilere göre yapılmasını sağlamakla, finansman durumuna göre stok alımların yapılmasını ve ihtiyaçların ambar mevcudundan karşılanmasını koordine etmekle görevlidir.