Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı
Başkan: İzzet CAN
Tel: 0 312 463 41 00
Fax: 0 312 463 41 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 1.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: izzet.can@trt.net.tr
Görevleri: Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali bilginin zamanında üretilmesini, mali içerikli tüm işlemlerin; muhasebenin temel kavramları, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak takibini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü sağlamak, bilanço, kar/zarar ve diğer mali tabloları hazırlamak, kurumun mali kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmak görevlerini gerçekleştirmektedir.