Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Başkan: Av. Aydın YURTSEVEN
Tel: 0 312 463 21 90
Fax: 0 312 463 21 97
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: hukuk.hizmetleri@trt.net.tr
Görevleri: TRT Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, doğrudan Genel Müdürlük makamına bağlı olarak görev yapan, danışma birimidir. Kurumun lehine veya aleyhine açılan dava ve icra takipleri ile anlaşmazlıkları yargı organları önünde takip etmek ve sonuçlandırmak, resen veya birimlerin istemi üzerine sorulan hukuki konular hakkında, istişari mahiyette görüş bildirmek, Kurumun taraf olacağı sözleşmelerin esaslarını tespit etmek, ilgili üniteler tarafından hazırlanacak genelge, sözleşme, protokol, ibraname ve benzeri taslakları inceleyerek görüş bildirmek, mevzuatta aranan veya Genel Müdür tarafından öngörülen hallerde komisyonlara, görüşme ve toplantılara katılmak görevlerini gerçekleştirmektedir.