Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
Başkan: Selin BURCU
Tel: 0 312 463 39 00
Fax: 0 312 463 39 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara
E-posta: egitimarastirma@trt.net.tr
Görevleri: Kurum ana faaliyet alanları başta olmak üzere Kurum çalışanlarının kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmak, Kurumun mevcut veya yeni edinilen sistem, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri kullanımlarına ilişkin eğitim programları düzenlemek,

Kurum stratejileri doğrultusunda uzun dönemli eğitim önceliklerini tespit etmek, “Yıllık Eğitim Planı”nı hazırlamak,

Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası medya ve iletişim kurum-kuruluşlarına, kurumsal bilgi ve tecrübe birikimini aktaracak ayrıca millî eğitim ve kültürün geliştirilmesine katkı sağlayacak kurs, konferans, çevrim içi eğitim ve benzeri programlar düzenlemek,
Uluslararası kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde, yabancı ülkelerin medya ve iletişim kuruluşlarının çalışanlarına mesleki yetkinliklerini artırmak için eğitim programı düzenlemek,

İç politika, dış politika, ekonomi ve enerji, güvenlik, medya ve iletişim, toplumsal ve sosyal politikalar, insani yardım ve göç gibi insani konular başta olmak üzere Kurumun ana faaliyet alanlarını da içine alan konularda kamu yararını gözeten ve Kurum içeriklerini besleyen akademik araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, etkinlikler (bkz.TRT World Forum  - https://www.trtworldforum.com) düzenlemek,

Kurumun ana faaliyet alanı içerisinde odağına iletişim bilimini alacak şekilde, sosyal bilimleri ve disiplinler arası çalışmaları destekleyen süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak (bkz. TRT Akademi Dergisi - https://kutuphane.trt.net.tr),
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla sosyal farkındalığı artıracak, toplumsal faydaya yönelik organizasyonlar (bkz. TRT World Citizen - https://worldcitizen.trtworld.com) düzenlemek,

Medya sektörünün tanıtımına katkı sağlamak ve gençlerin sektöre olan ilgisini artıracak yarışma ve etkinlikler (bkz. TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması - https://www.trtgeleceginiletisimcileri.com) düzenlemek,

Yayın Stratejileri Merkezi çalışmaları çerçevesinde; tarih, felsefe, edebiyat, sanat, aile, sosyoloji ve benzeri konularda veriler ve araştırmalar kapsamında yayın stratejisini oluşturmak,

Türkçenin etkin ve doğru kullanımına yönelik Kurum içi ve dışı faaliyetler gerçekleştirmek,

Kurum içi ve kurum dışı kullanıcılara hizmet vermek üzere Kurum Kütüphanesini (bkz. https://kutuphane.trt.net.tr) kütüphanecilik kural ve standartlarına uygun şekilde işletmek,

Medya ve yayıncılık alanında iletişim çalışmalarına referans olacak kaynak eser yayın çalışmaları yürütmek.