Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
Başkan: Sarper TAŞDEMİR
Tel: 0 312 463 43 61
Fax: 0 312 463 43 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 2.Kat 06540 Or-An Ankara
E-posta: destekhizmetleri@trt.net.tr
Görevleri: Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kurum personeli ile bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerinin sağlık ve tedavi hizmetlerini, kuruma ait lojman, kreş ve gündüz bakımevi, misafirhane, tabldot, sosyal tesisler (lokal, kamp, spor tesisleri) ile ilgili hizmetleri, kurum merkez hizmet binalarının yönetimi, site işletme ve araç işletme hizmetlerini, sivil savunma, koruma ve güvenlik hizmetlerini yürütmekle, yapılan inşaat, tesisat ve benzeri işlerin kontrolünü yapmakla görevlidir.