Gerçek Kişiler için Bilgi Edinme Kanunu İletişim Formu
*Başvuruya Hangi Yolla Cevap İstiyorsanız onu seçiniz.
4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu gereğince istediğim bilgi veya belgeler aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini arz ederim.