قوای مسلح ترکیه مواضع تروریستها را مورد هدف قرارداد

قوای مسلح ترکیه مواضع تروریستها را مورد هدف قرارداد


برچسب ها: ترکیه , عملیات , سوریه