اتحادیه اروپا خواستار عدم فروش تسلیحات به اسرائیل شد

جوزپ بورل به رهبران اتحادیه اروپا  در رابطه به فروش تسلیحات به اسرائیل واکنش نشان داد

2137998
اتحادیه اروپا خواستار عدم فروش تسلیحات به اسرائیل شد

جوزپ بورل به رهبران اتحادیه اروپا  در رابطه به فروش تسلیحات به اسرائیل واکنش نشان داد

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قبل از دیدار با خوزه مانوئل آلبارس وزیر امور خارجه اسپانیا در مادرید پایتخت این‌کشور به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند.

جوزپ بورل در پاسخ به سوالی پیرامون تصمیم آمریکابرای متوقف کردن ارسال سلاح به اسرائیل گفت: یگانه راه متوقف کردن فیرویا انداختن بمب، عدم واگذاری آن وصاحب نشدن اسراییل به این سلاح است.

جوزپ بورل به رهبران اتحادیه اروپا که برای حل بحران غزه اقدام نمیکنند، واکنش نشان داد و چنین گفت: وقتی بعضی ازهمتایان اروپائی‌مان ازمرگ ومیرهای خیلی زیاد درغزه سخن گفته وازآن ابراز تاسف میکنند باید ازآن‌ها پرسید به‌نظر شما باید بازهم چه تعدادی کشته شود تا شما زیادش بشمارید؟ برای اقدام دراین زمینه وجلوگیری ازمرگ ومیرهای بیشترازاین درغزه باید منتظر شویم تا شمار جان‌باختگان به بیش از پنجاه هزار نفر برسند؟  

بورل در رابطه با احتمال به‌رسمیت شناخته شدن دولت مستقل فلسطین از سوی بعضی کشورهای اتحادیه اروپا گفت: اگرچندکشوردراین زمینه اقدام کنندمطمئن هستم که تعداد کشورهای پیروآنها زیادخواهند شد. اقدام کشورهایی که واقعا به راه‌حل دو دولتی برای حل مسئله فلسطین معتقدند، رفتاری خارق‌العاده است.

ما ازاقدامات به‌رسمیت شناخته شدن دولت فلسطین با پیشگامی اسپانیا ایرلند، اسلوونیا، مالتا وناروی حمایت می‌کنیم.

درمطبوعات ایرلند ادعا شده بود که اسپانیا وایرلنددر تاریخ 21 ماه می دولت فلسطین را به‌رسمیت خواهند شناخت و اسلوونیا نیزدرصدد است تا دولت فلسطین را الی تاریخ 13 جون به‌رسمیت بشناسد.

درنتیجه حملات اسرائیل به نوارغزه ازهفتم اکتوبربدین‌طرف 35 هزارغیرنظامی اکثرا زن وطفل کشته شده‌اند.  اخبار مربوطه