آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 28.05.2022

تعداد موارد ابتلا7.231.284
جانباختگان141.302
بهبود یافتگان7.042.871
ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها