آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 22.04.2021

تعداد موارد ابتلا2.335.905
جانباختگان68.366
بهبود یافتگان1.837.590
ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها