آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 25.10.2021

تعداد موارد ابتلا5.587.040
جانباختگان120.428
بهبود یافتگان5.031.692

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها