آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 05.12.2021

تعداد موارد ابتلا6.131.356
جانباختگان130.124
بهبود یافتگان5.916.199

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها