آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 08.12.2021

تعداد موارد ابتلا6.141.335
جانباختگان130.356
بهبود یافتگان5.936.975

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها