آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 22.04.2021

تعداد موارد ابتلا2.311.813
جانباختگان67.913
بهبود یافتگان1.823.958

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها