آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 19.01.2022

تعداد موارد ابتلا6.227.849
جانباختگان132.113
بهبود یافتگان6.068.983

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها