آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 22.01.2021

تعداد موارد ابتلا1.354.520
جانباختگان57.150
بهبود یافتگان1.144.549
ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها