آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 01.12.2021

تعداد موارد ابتلا6.117.445
جانباختگان129.830
بهبود یافتگان5.883.470

ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها