آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19)

ایران

آخرین به روزرسانی: 23.10.2020

تعداد موارد ابتلا550.757
جانباختگان31.650
بهبود یافتگان442.674
ترکیه
ایران
منطقه
جهان
اقتصاد
علمی، فرهنگی و هنری
ورزش
محیط زیست
تحلیل و گزارش
اخبار هنرمندان
جعبه موسیقی
حرف و ترانه
روی موج تاریخ
برنامه ها