TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

 

 وظیفه اصلی سایت خبری TRTVOTWORLD.COM که در بنیه سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه و وابسته به بخش برون مرزی این سازمان، به 41 زبان برنامه پخش میکند، ارائه دیدگاه های جمهوری ترکیه در زمینه مسائل ملی و بین المللی از منبع اصلی به کل جهان میباشد.

امروزه مفهوم شبکه های برون مرزی با هدف هماهنگی با رسانه هایی که به سرعت دیجیتالی میشوند، در کنار رادیوهای موج کوتاه به وبسایت ها متمایل شده است. TRTVOTWORLD.COM نیز که در نتیجه این تمایل راه اندازی شده طیف گسترده ای از مطالب خبری را پوشش میدهد. خبرهای مربوط به ترکیه، جهان و جغرافیایی که تحت پوشش این سرویس قرار دارند و همچنین اخبار اقتصادی، فرهنگی، علوم و تکنولوژی با حساسیت تمام مورد بررسی قرار گرفته و انتخاب میشوند. خبرگزاری ها با دنبال کردن مستمر رویدادهای مهم و تحولات ترکیه و جهان، زمینه ارائه و پخش سریع، صحیح و مطمئن اخبار مربوط به دستور کار جهانی از طریق این سرویس های خبری را فراهم میکنند.

TRTVOTWORLD.COM در زمینه ارائه اخبار صحیح و معتبر درباره ترکیه و پوشش بی طرف اخبار جهان، در بین وبسایت های معدود در سطح جهان جای دارد.