رئیس جمهور ترکیه فردا به هندوستان سفر میکند
در ترکیه بازهم مهاجرین غیرقانونی افغان دستگیر شدند
ده ها تن از اعضای گروه تروریستی پ ک ک کشته شدند
کابینه جدید امریکا تکمیل شد
نخست وزیر ترکیه با بی بی سی مصاحبه کرد
رئیس جمهور اردوغان مجدداً عضو حزب عدالت و توسعه میشود
اسرائیل پروژه ساخت ده هزار باب خانه جدید در واحد مسکونی یهودی نشین مورد تصویب قرار داد
وزیر امور خارجه روسیه در مورد افغانستان اظهار نظر کرد
واکنش شدید ترکیه در مورد تصمیم اخیر مجمع شورای پارلمانی اروپا
اردوغان: تصمیم شورای اروپا را به رسمیت نمی شناسیم
برنامه ها
اروپا
ترکیه
دانش و تکنالوژی
دنیا
افغانستان
اقتصاد
فرهنگ و هنر
کشور های همسایه
صحت و محیط
شرق میانه
سپورت
جامعه

Bizden Ezgiler