اولین اجلاس شورای امنیت ملی ترکیه امروز تدویر مییابد
مسکو تاریک ترین ماه تاریخ خود از سر گذرانید
احداث سالن ورزشی در میدان هوایی بین‌المللی کابل از جانب ترکیه
دیدار وزیر خارجه ترکیه با وزیر دفاع آمریکا
اظهار نظر سازمان ملل درباره تشکیل نیروی به اصطلاح امنیت مرزی در سوریه
هند کمک مالی سالانه به حجاج را لغو کرد
به حمایت و کمک تسلیحاتی به ی پ ج هرگز اجازه نخواهیم داد
در جهت حفظ امنیت ملی ترکیه هر نوع تدبیری را اتخاذ خواهیم کرد
ترکیه راکت دوربرد تولید خواهد کرد
سیستم دفاع هوایی ترکیه با مهمات هوشمند تجهیز میگردد
برنامه ها
ترکیه
دانش و تکنالوژی
افغانستان
فرهنگ و هنر
دنیا
اقتصاد
اروپا
شرق میانه
صحت و محیط
کشور های همسایه
سپورت
جامعه

Bizden Ezgiler