عملیات دیگر ترکیه در شمال عراق
در تخمینهای رشد اقتصادی تغیرات رونما گردید
در ترکیه ده ها تن از مهاجرین قاچاق افغان دستگیر شدند
در ایران حادثه زمین لرزه به وقوع پیوست
عملیات قوای مسلح ترکیه در شمال عراق
سخنان مهم اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد
اردوغان از مسلمانان میانمار دفاع کرد
در ایران یک تعداد از مهاجرین افغان جان باختند
رئیس جمهور اردوغان با دبیرکل ناتو ملاقات کرد
امریکا هزار ها سرباز به افغانستان اعزام خواهد کرد
برنامه ها
ترکیه
فرهنگ و هنر
اقتصاد
اروپا
دانش و تکنالوژی
افغانستان
دنیا
کشور های همسایه
صحت و محیط
شرق میانه
سپورت
جامعه

Bizden Ezgiler