سخنگوی ریاست جمهوری ترکیه: جهان بحران سوریه را تنها تماشا میکند
وزیر امور خارجه ترکیه با همتای ایرانی خود ملاقات نمود
نیویورک مبارزه خود علیه اسلام ستیزی را آغاز نمود
امریکا نیم قرن بعد به این کشور سفیر کبیر تعین کرد
امریکا در کوریای جنوبی موشک مدافعه هوائی جا بجا میسازد
در ترکیه حادثه زمین لرزه بوقوع پیوست
مواضع داعش از جانب ترکیه کوبیده میشود
خبر عاجل: شیمون پریز رئیس جمهور اسبق اسرائیل وفات کرد
ورزشکار ترک در رشته کمانگیری روی اسب قهرمان جهان شد
وزیر امور خارجه انگلستان از جانب رئیس جمهور ترکیه به حضور پذیرفته شد
برنامه ها
ترکیه
افغانستان
شرق میانه
دنیا
فرهنگ و هنر
اروپا
کشور های همسایه
اقتصاد
سپورت
دانش و تکنالوژی
صحت و محیط
جامعه

Bizden Ezgiler