Moodys Azerbaýjanyň kredit balyny üýtgetmedi
Hytaý bilen Ýaponiýanyň arasynda daşary işler ministrleri derejesinde gepleşik geçirildi
ÝB-niň Orta Aziýa boýunça ýörite wekili Burian Özbegistanda saparda boldy
Siriýadan Kilise ýene-de bir roketa atyldy
Halap şäherinde barrel bombasy bilen hüjüm guraldy
Eksport 2,3 göterim artdy
Aşgabat sambo boýunça Aziýa çempionatyny kabul etmäge taýýarlyk görýär
Stambulda 600 ýyllyk töwrat kitaby ele salyndy
ABŞ Hytaýyň döwrebap roketany synagdan geçirendigini nygtady
Hytaýdan awtobusyň oda berilmegi sebäpli 8 adam ýogaldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler