Germaniýa G-20-niň döwürleýin ýolbaşçylygyny öz üstüne aldy
Ýewropanyň halkynyň esasy bölegi ýurtlarynyň ÝB-nden çykmagyny  isleýär
“ÝB-niň Türkiýä bolşy ýaly Türkiýäniň hem ÝB-ne zerurlygy bar”
Gazagystanyň garaşsyzlygynyň 25- ýyllygy paýtagt Ankarada bellenilip geçildi
Erdogan daşary ýurt pullary bolanlaryň pullaryny altyna ýada türk lirasyna öwürmeklerini isledi
Türk akymy taslamasy tassyklandy
Erdogan Merkel bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Daşary işler ministri Çawuşogly iş sapary bilen Liwanda
Hakkaride 3 esger şehit boldy
Rus ýük gämisi heläkçilige uçrady
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy