Prezident Erdogan Makedoniýanyň Mejlisiniň başlygy Jaferini kabul etdi
Zarif: “Tähranyň reaksiýasy gowy bolmaz”
Lawrow Tramp bilen Kim Ýong-Unyň duşuşygynyň Russiýada geçirilmejekdigini beýan etdi
Tramp Wladimir Putini Ak Tama çagyrdy
Mehmet Şimşek ABŞ-da saparda bolýar
Türkmenistanyň Prezidenti Sankt-Peterburgyň gubernatoryny kabul etdi
“Türkiýe NATO-nyň serhetlerini goramakda möhüm pozisiýa eýeleýär”
Afrin partlaýjy maddasynyň ýarylmagy netijesinde 1 esger şehit boldy
Dünýäniň iň garry adamy 121 ýaşynda ýogaldy
Nigeriýada 300 müň çaga mekdeplere gidip bilmeýär
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler