Türkiýe Makedoniýadaky syýasy dartgynlyga alada bildirdi
Kalyn: “ABŞ FETÖ meselesinde çürt-kesik pozisiýa eýelemeli”
Wladimir Putin taraplara çagyryş berdi
Ýokary saýlaw geňeşi referendumyň gutarnykly netijelerini beýan etdi
Erdogan; “Türkiýäniň demokratiýanyň derňelmegine ýol bermeris”
Stoltenberg: “Türkiýäniň özüni goramaga hukugy bar”
Binali Ýyldyrym: “FETÖ/PDÝ global bir terror guramasy” diýdi
Siriýanyň paýtagaty Damaskda güýçli partlama boldy
Fransiýada geçirilen Prezident saýlawlarynyň resmi netijeleri beýan edildi
Türkiýe Çehiýanyň kararyny ýazgardy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy