Bozdag: “ABŞ Türkiýäni güýmemekden el çekmeli”
Prezident Erdogan Eýranyň Prezidenti Ruhani bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti eýranly kärdeşine uçar heläkçiligi zerarly gynanç hatyny iberdi
Prezident Erdogan Afrika ýurtlaryna sapar gurar
Yragyň Nebit ministri Jebbar Al Luaýbi Türkiýä geler
1 hepde-de geçirlen operasiýalarda 16 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Kilisde ýaşaýan siriýalylar Zeýtun şahajygy operasiýasyna goldaw berýär
Ýaponiýa Türkiýäniň pomidorynyň suwuny halady
Eýran Ýewropa ýurtlaryndan we Hytaýdan kömek sorady...
TOPH taslamasynyň Owganystandaky böleginiň gurluşygy 23-nji fewralda başlar
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler

Bizden Ezgiler