1 hepde-de 27 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Fransiýadaky iş taşlaýyşlar ýaýbaňlanýar
“Gysga wagtda Afrine girendigimizi buşlarys”
Türk ýaragly güýçleri bilen Azat Siriýa goşuny Afrinde ýene-de 3 obany terrorçylardan saplady
Russiýa 23 iňlis diplomadyň bir hepdäniň dowamynda ýurdy terk etmegini isledi
Binali Ýyldyrym Ýewropa Parlamentiniň çagyryşyna garşylyk görkezdi
Zeýtun şahajygy operasiýasynda 3567 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Tramp bilen  Moon telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi.
Prezident Erdohan Stoltenberg we Poroşenko bilen telefon arkaly söhbetdeşlik geçirdi
Türkmenistanyň Prezidenti Berdimuhamedow türkmen telekeçiligine uly goldaw berýär
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler