Fikri Yşyk: “PKK Türkiýede hüjüm gurap bilmejek ýagdaýa geldi” diýdi
Aşgabatda türk we türkmen sungat ussatlarynyň konsertine uly gyzyklanma bildirildi
Sinjan Uýgur awtanomiýasynda musulman atlarynyň goýulmagy gadagan edildi
ABŞ Russiýa serhedine F-35 kysymly uçarlary ýerleşdirýär
Daşary işler ministri Çawuşogly Özbegistana bardy
Türkiýäniň Prezidenti Reuters habarlar gullugyna interwýu berdi
Erdogan: “Türkiýä garşy kabul edilen karar dolulygyna syýasy”
ÝGPM Türkiýäniň “syýasy gözegçilik” tapgyryna degişli etdi
Şyrnakda we Karsda 4 esger ýogaldy
Daşary Işler Ministrligi: “ÝGPM-niň karary ÝB-niň başarnyksyzlygy görkezýär”
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy