Türkiýäniň we ABŞ-nyň liderleri telefon arkaly söhbetdeş boldylar
Gyrgyzystanyň täze Prezidenti kasam edip wezipesine başlady
Müsürde metjide guralan hüjümde ýogalan adamlaryň sany örän artdy
Tramp Erdogan bilen telefon arkaly söhbetdeş bolar
Müsüriň Sina ýarym adasynda metjide guralan hüjümde onlarça adam pida boldy
Sudanyň Prezidenti ABŞ-ny günäkärledi
Prezident Erdogan Soçi saparyndan soň beýanat berdi
Argentina degişli suwasty gämi bilen baglanşykly möhüm subutnamalar ýüz çykdy
Prezident Erdogan “Bugdaý” filminiň galasyna gatnaşdy
Bingölde bir esger şehit boldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy