Siriýanyň Jerablus sebitinde 1 türk esger şehit boldy
Halkara Izmir sergisi 85-nji gezek gapylaryny açdy
Azat Siriýa goşuny DAIŞ-iň goýan partlaýjy maddalaryny täsirsiz ýagdaýa getirýär
Kerri bilen Lawrow Siriýa meselesini ara alyp maslahatlaşmak üçin Ženewada duşuşdy
Ýewropa Geňeşi  FETÖ/PDÝ meselesinde Türkiýe bilen hyzmatdaşlyga taýar
Türk firmalary Eýranda myhmanhana gurar
Italiýada bolan ýer titremesinde 278 adam ýogaldy
Ýawuz Soltan Selim köprüsi dünýä liderleriniň gatnaşmagynda dabaraly ýagdaýda açyldy
Bütin dünýä çarwa oýunlary Gyrgyz Respublikasynda geçirler
Prezident Erdogan Jizrede guralan bombaly hüjümi berk ýazgardy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy

Bizden Ezgiler