Afriniň merkezine Türkiýäniň baýdagy asyldy
Prezident Erdogan: "Afrin sagat 08:30-da dolulygyna gözegçilik astyna alyndy" diýdi
Hytaý ABŞ-a nota berdi
Azat Siriýa goşuny Afriniň şäher merkezinde gözegçiligi ýola goýdy
Hytaýda Li Kyçiang ikinji gezek ýurdyň Premýer ministri wezipesine saýlandy
Afrindäki operasiýada ýaralanan esger bejergi alýan hassahanada şehit boldy
Rus halky prezidentini saýlamak üçin ses berýär
“Çanakgala Geçilmez”
"Çanakkale ebede watanymyz ugrundaky beýik ýeňişiň adydyr”
1 hepde-de 27 terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler

Bizden Ezgiler