Russiýanyň Prezidenti ukrainaly kärdeşi bilen söhbetdeş boldy
Türkiýe ilkinji F-35 kysymly harby uçaryny kabul edip aldy
Eýran Aden aýlagyna 2 harby gämi ugratdy
Özbek emin agza Rawşan Irmatow Argentina-Horwatiýa duşuşygyny günükdirer
Owganystanda DAIŞ-e garşy operasiýa geçirildi
ABŞ-niň kararyna garşy Türkiýeden jogap göçüm edildi
Yrakly türkmenler Ýokary kazyýetiň saýlawyň netijeleriniň el bilen sanalmagy kararyndan hoşal
Britaniýanyň ÝB-den çykmak bilen bagly kanun taslamasy tassyklandy
“PKK/PÝD-ÝPG 4-nji iýuldan başlap Manbijden çekilmäge başlar”
Wladimir Putin Ýewropa Geňeşiniň Baş sekretary Ýagland bilen duşuşdy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler