“Etrap terrorçylardan saplanandan soň 350 müň Afrinli ýurduna dolanar”
"Türkiýä dönüklük edenlere sarpa goýmarys"
Makron bilen Merkel Putin bilen Siriýa barada pikir alyşar
Türkiýe Siriýada hüjümleriň azyndan 1 aý möhlet bilen bes edilmegi baradaky karara hoşallyk bildirdi
Asada tabynlykdaky güýçler Howpsyzlyk geňeşiniň kararyna garamazdan hüjümler gurady
Zeýtun şahajygy operasiýasynda 1 esger şehit boldy
Zeýtun şahajygy operasiýasynda täsirsiz ýagdaýa getirlen terrorçylaryň sany 2018-e ýetdi
PÝD/PKK-nyň ozalky egindeş baştutany Salih Müslüm Pragada tussag edildi
Türkmenistanyň Prezidenti serhet galasynyň binalar toplumynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy
Howpsyzlyk geňeşi Siriýadaky hüjümleriň bir aý möhlet bilen bes edilmegi barada karar kabul etdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Ykdysadyýet
Medeniýet, Sungat we Sport
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler