Erdogan Ýewropa ýurtlaryna duýduryş berdi
Siriýada PÝD/PKK-nyň gözegçiligi astyndaky ýerlerden ot açylmag netijesinde 1 esger şehit boldy
Ministrler kabinetiniň mejlisi Prezident Erdoganyň ýolbaşçylyk etmeginde geçirildi
12-nji Türk-Arap Ykdysadyýet Forumy 23-nji martda Stambulda geçiriler
Çawuşogly Fransiýanyň Daşary işler ministr bilen Siriýa meselesi hakynda pikir alyşdy
Türkiýe Gollandiýanyň PKK-nyň ýöriş geçirmegine rugsat bermegine berk garşylyk görkezdi
Nowruz baýramy Türkmenistanda dabaraly ýagdaýda bellenilip geçildi
“Referendumdan soň oturyp gürleşeris. Bular ýaly bolmaz”
Şu gün 21-nji mart Nowruz Baýramy
Germaniýadan soň Gollandiýa hem terrora goldaw berdi
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aktual Meseleler
Aýyň Soragy