Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Erdoganyň Ankaradaky Ýeňiş Çykyşy
Türkiýe Saýlawyny Tamamlady
Erdogan saýlaw gutularynyň açylmagyndan soň halka ýüzlenip çykyş etdi
Aliýew Erdogany saýlawda gazanan üstünligi bilen gutlady
Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Erdoganyň Ýeňiş Çykyşy
Prezident we Parlament saýlawlarynda berilen sesleriň 90 göterimi sanaldy
Aliýew Erdogany saýlawda gazanan üstünligi bilen gutlady
Prezident we Parlament saýlawlarynda berilen sesleriň 80 göterimi sanaldy
Prezident we Parlament saýlawlarynda berilen sesleriň 75 göterimi sanaldy
Prezident we Parlament saýlawlarynda berilen sesleriň 60 göterimi sanaldy
Gepleşikler
Türkiýe
Dünýä
Türkmenistan
Türk Dünýäsi
Medeniýet, Sungat we Sport
Ykdysadyýet
Aýyň Soragy
Aktual Meseleler