آینه تاریخ_ 31 دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، سی و یکم دسامبر

1553755
آینه تاریخ_ 31 دسامبر

سی و یکم دسامبر 1609- کلنگ مسجد سلطان احمد در استانبول بر زمین زده شد. معمار صدفکار محمد آقا ساخت این مسجد را در 8 سال تمام کرد.

 

سی و یکم دسامبر 1879- توماس ادیسون مخترع آمریکایی لامپ برقی را برای اولین بار به مردم معرفی کرد و کوچه های پنسیلوانیا با لامپ‌های برقی روشن شد.

 

سی و یکم دسامبر 1999- بوریس یلتسین رئیس دولن وقت روسیه، با یک تصمیم آنی از پست خود کنار کشید. یلتسین تمام اختیارات خود را به ولادمیر پوتین نخست وزیر وقت داد.

 

 خبرهای مرتبط