آینه تاریخ- 30 دسامبر

نگاهی به مهمترین رویدادهای تاریخی، سی‌ام دسامبر

1553746
آینه تاریخ- 30 دسامبر

سی‌ام دسامبر 1517- شهر بیت‌المقدس که سه دین سماوی آن را مقدس میدانند، از سوی یاووز سلطان سلیم فتح گردید. از این تاریخ دوره 400 ساله "آرامش و صلح " در این شهر که تا سال 1917 تحت حاکمیت عثمانی بود، آغاز گردید.

 

سی‌ام دسامبر 1916- گریگوری راسپوتین که ادعا میشود، خانواده تزار روسیه را تحت نفوذ خود قرار داده بود، در کاخ یوسوپوف در سن‌پترزبورگ از سوی اشراف زادگان روس به قتل رسید.

 

سی‌ام دسامبر 2006- در پی اشغال عراق از سوی آمریکا صدام حسین رئیس جمهوری این کشور در نزدیکی زادگاهش تکریت اعدام شد.

 

 خبرهای مرتبط