نتایج انتخابات پارلمان اروپا

نتایج انتخابات پارلمان اروپا

رشد چشمگیر راست‌گرایان افراطی: در انتخابات پارلمان اروپا، احزاب راست‌گرای افراطی توانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند و تعداد قابل توجهی از کرسی‌ها را به دست آورند.


برچسب ها: انتخابات , پارلمان اروپا , راست‌گرایان افراطی