تلویزیون TRT

تلویزیون

 

تی آر تی در شرایطی که بسیاری از کانال های تلویزیونی ملی و منطقه ای وجود دارد به پخش اخبار "درست و بی طرفانه" به ترکیه و جهان ادامه میدهد. در حال حاضر نشرات تی آر تی 99 درصد از آناتولی و فراتر از مرز ها را در بر میگیرد.  برنامه های این تلویزیون شامل پروگرام های آموزشی، فرهنگی، فلم های مستند، نمایش، ورزش و غیره میشود. 

 

تی آر تی به زبان ساده نشرات میکند. نشرات تلویزیون تی آر تی بدون در نظرداشت سن, سویه تحصیلی و فرهنگی به همه خطاب میکند.  هدف نشرات این تلویزیون عبارت از سهم گرفتن در حصه پیشرفت فرهنگی و تعلیمی و مستحکم ساختن احساس ملی میباشد. 

تی آر تی 1 یک کانال تلویزیونی خانواده گیست.  این تلویزیون پر بیننده ترین تلویزیون ترکیه میباشد.  برنامه های آن را نیز موضوعات چون تعلیم, فرهنگ, درامه, موزیک, سپورت, خبر و پروگرام های تفریحی تشکیل میدهد.  همانطوریکه در 99,9 فیصد ساحات ترکیه دیده میشود از طریق انترنت نیز به تمام دنیا پخش میگردد. 

تی آر تی ورلد کاملاً به زبان انگلیسی نشرات مینماید.  این تلویزیون بدون هیچ نوع هراس به منظور خدمت به بشریت به نشرات خود ادامه میدهد. 

تی آر تی خبر همانطوریکه برنامه های خبر پخش میکند, دارای برنامه های سیاسی, تحلیلی, سپورتی مستند و فرهنگی  نیز میباشد.  تی آر تی خبر که هدف آن نشرات بیطرفانه میباشد, دارای برنامه های مختلف است.  شما هم حقی آن را دارید تا خبر موثق را تعقیب نمائید. شما میتوانید برنامه های این تلویزیون را در هر کجایی که هستید تعقیب کنید.  

تی آر تی سپورت در ماه آگست سال 2010 میلادی به نشرات خود آغاز نمود.  از طریق این تلویزیون مسابقات و فعالیت های سپورتی در سطح ملی و بین المللی به شکل زنده یاکه ثبت شده پخش میشود.  این چینل به همه سپورت ها اهمیت میدهد. 

تی آر تی آواز در ماه مارچ سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این چینل تلویزیونی به هشت کشور ترک زبان که شامل اوزبیکستان, قزاقستان, قیرغزستان, ترکمنستان, آذربایجان, بوزنیا – هرزگوینا, آلبانیا و ترکیه میشود نشرات دارد.  ضمناً این تلویزیون از شرق دور گرفته تا بالکانها  به یک جغرافیه وسیع نیز نشرات میکند.  بدین ترتیب این تلویزین ارتباط زبانی و همدلی بین ترکیه و کشور های ترک زبان را تامین نماید.  آواز که در بسیاری از زبان های ترکی به معنی صدا استعمال میشود, به عنوان صدای کشور های ترک زبان, از شرق میانه گرفته تا قفقاز ها 27 کشور و 13 جمهوری خودمختار را تحت پوشش خود قرار داده است.  بدین ترتیب تی آر تی آواز به یک جمعیت تقریباً 250 میلیونی نشرات میکند.

 

تی آر تی چوجوک برنامه های چون انیمیشن, موزیک, خبر و سپورت را پخش میکند.  هدف آن سهم گرفتن در تربیت اطفال سالم از نقطه نظر فزیکی, روحی, ذهنی و اخلاقی میباشد.  تی آر تی چوجوک که مطابق ستندرت های بین المللی معاصر پیداگوژیک با یک مفکوره مسئولیت پذیری به نشرات خود ادامه میدهد دارای هدف تربیت اطفال به شکل تفریحی است. 

 

تی آر تی بیلگه سل به زبان های انگلیسی, آلمانی, فرانسوی, روسی و ترکی ترکیه را به معرفی میگیرد.  این چینل در خصوص موضوعات چون تاریخ, جمعیت, محیط زیست, سپورت, فرهنگ, صنعت, علم و تکنالوژی فلم های مستند را نشر میکند.  بدین ترتیب این چینل گذشته را به آینده انتقال میدهد.  چینل مذکور در روز 17 ام اکتوبر سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است. 

نشرات تی آر تی موزیک متشکل از موسیقی ترکیه و جهان میباشد.  از طریق این چینل تلویزیونی برنامه های چون فلم های مستند موسیقی, کنسرت ها, تاپ 10 و دیگر پروگرام ها پخش میشود.  این تلویزیون در روز 16 ام نوامبر سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این چینل تلویزیونی به نشر برنامه های موسیقی از ترکیه و جهان میپردازد. 

تی آر تی الترکیه که هدف اساسی آن سهم گیری در مستحکم شدن روابط میان کشور های جهان و به ویژه کشور های منطقه میباشد, زبان مشترک ترکیه و جهان عرب است.  از طریق این چینل تلویزیونی, برنامه های اطفال, صحت, اقتصاد, درامه, مستند, سپورت, موزیک, خبر, صنعت, دین, اخلاق و پروگرام های تفریحی پخش میشود.  این تلویزیون در ماه اپریل سال 2010 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این تلویزیون که به 22 کشور عرب زبان نشرات میکند پل مشترکیست بین کشور های عربی (با 350 میلیون نفوس) و ترکیه.  

تی آر تی تُرک نشرات خود را به زبان ترکی پیش میبرد.  پالیسی این چینل تلویزیونی معرفی ترکیه و ملت ترک به جهانیان است.  این چینل تلویزیونی با نشر برنامه های فرهنگی, صنعتی و خبری رول پل مشترک بین ترک های که در خارج کشور زنده گی میکنند و کسانیکه اصل شان ترک هستند با ترکیه بازی میکند.  در هرجایی که زنده گی میکنید میتوانید این تلویزیون را تماشا کنید. 

تی آر تی کُردی یک چینل تلویزیونی جهانی است که به زبان کردی نشرات میکند.  هدف اساسی این چینل تلویزیونی عبارت از سهم گیری در تامین روابط میان ترکیه و کشور های جهان و به ویژه کشور منطقه میباشد. تی آر تی کردی که به هدف تامین اتحاد و یکپارچه گی در کشور به نشرات خود ادامه میدهد برنامه های خاص به همه اقشار جامعه پخش میکند.  تی آر تی کردی در ماه جنوری سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز کرده است. 

تی آر تی اوکول در ماه جنوری سال 2011 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  از طریق این چینل تلویزیونی برنامه های تعلیمی تی آر تی و پوهنتون انادولو پخش میشود. 

از طریق چینل تلویزیونی 3 پارلمان جمهوری ترکیه و تی آر تی سپورت به شکل مشترک نشرات خود را پیش میبرد.