تلویزیون TRT

تلویزیون

 

تی آر تی در شرایطی که بسیاری از کانال های تلویزیونی ملی و منطقه ای وجود دارد به پخش اخبار "درست و بی طرفانه" به تورکیه و جهان ادامه میدهد. در حال حاضر نشرات تی آر تی 99 درصد از آناتولی و فراتر از مرز ها را در بر میگیرد.  برنامه های این تلویزیون شامل پروگرام های آموزشی، فرهنگی، فلم های مستند، نمایش، ورزش و غیره میشود. 

 

تی آر تی به زبان ساده نشرات میکند. نشرات تلویزیون تی آر تی بدون در نظرداشت سن, سویه تحصیلی و فرهنگی به همه خطاب میکند.  هدف نشرات این تلویزیون عبارت از سهم گرفتن در حصه پیشرفت فرهنگی و تعلیمی و مستحکم ساختن احساس ملی میباشد. 

تی آر تی 1 یک کانال تلویزیونی خانواده گیست.  این تلویزیون پر بیننده ترین تلویزیون ترکیه میباشد.  برنامه های آن را نیز موضوعات چون تعلیم, فرهنگ, درامه, موزیک, سپورت, خبر و پروگرام های تفریحی تشکیل میدهد.  همانطوریکه در 99,9 فیصد ساحات تورکیه دیده میشود از طریق انترنت نیز به تمام دنیا پخش میگردد. 

تی آر تی ورلد کاملاً به زبان انگلیسی نشرات مینماید.  این تلویزیون بدون هیچ نوع هراس به منظور خدمت به بشریت به نشرات خود ادامه میدهد. 

تی آر تی خبر همانطوریکه برنامه های خبر پخش میکند, دارای برنامه های سیاسی, تحلیلی, سپورتی مستند و فرهنگی  نیز میباشد.  تی آر تی خبر که هدف آن نشرات بیطرفانه میباشد, دارای برنامه های مختلف است.  شما هم حقی آن را دارید تا خبر موثق را تعقیب نمائید. شما میتوانید برنامه های این تلویزیون را در هر کجایی که هستید تعقیب کنید.  

تی آر تی سپورت در ماه آگست سال 2010 میلادی به نشرات خود آغاز نمود.  از طریق این تلویزیون مسابقات و فعالیت های سپورتی در سطح ملی و بین المللی به شکل زنده یاکه ثبت شده پخش میشود.  این چینل به همه سپورت ها اهمیت میدهد. 

تی آر تی آواز در ماه مارچ سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این چینل تلویزیونی به هشت کشور تورک زبان که شامل اوزبیکستان, قزاقستان, قیرغزستان, ترکمنستان, آذربایجان, بوزنیا – هرزگوینا, آلبانیا و تورکیه میشود نشرات دارد.  ضمناً این تلویزیون از شرق دور گرفته تا بالکانها  به یک جغرافیه وسیع نیز نشرات میکند.  بدین ترتیب این تلویزین ارتباط زبانی و همدلی بین تورکیه و کشور های تورک زبان را تامین نماید.  آواز که در بسیاری از زبان های تورکی به معنی صدا استعمال میشود, به عنوان صدای کشور های تورک زبان, از شرق میانه گرفته تا قفقاز ها 27 کشور و 13 جمهوری خودمختار را تحت پوشش خود قرار داده است.  بدین ترتیب تی آر تی آواز به یک جمعیت تقریباً 250 میلیونی نشرات میکند.

 

تی آر تی چوجوق برنامه های چون انیمیشن, موزیک, خبر و سپورت را پخش میکند.  هدف آن سهم گرفتن در تربیت اطفال سالم از نقطه نظر فزیکی, روحی, ذهنی و اخلاقی میباشد.  تی آر تی چوجوق که مطابق ستندرت های بین المللی معاصر پیداگوژیک با یک مفکوره مسئولیت پذیری به نشرات خود ادامه میدهد دارای هدف تربیت اطفال به شکل تفریحی است. 

 

تی آر تی بیلگه سل (مستند)به زبان های انگلیسی, آلمانی, فرانسوی, روسی و تورکی تورکیه را به معرفی میگیرد.  این چینل در خصوص موضوعات چون تاریخ, جمعیت, محیط زیست, سپورت, فرهنگ, صنعت, علم و تکنالوژی فلم های مستند را نشر میکند.  بدین ترتیب این چینل گذشته را به آینده انتقال میدهد.  چینل مذکور در روز 17 ام اکتوبر سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است. 

نشرات تی آر تی موزیک متشکل از موسیقی تورکیه و جهان میباشد.  از طریق این چینل تلویزیونی برنامه های چون فلم های مستند موسیقی, کنسرت ها, تاپ 10 و دیگر پروگرام ها پخش میشود.  این تلویزیون در روز 16 ام نوامبر سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این چینل تلویزیونی به نشر برنامه های موسیقی از تورکیه و جهان میپردازد. 

تی آر تی التورکیه که هدف اساسی آن سهم گیری در مستحکم شدن روابط میان کشور های جهان و به ویژه کشور های منطقه میباشد, زبان مشترک تورکیه و جهان عرب است.  از طریق این چینل تلویزیونی, برنامه های اطفال, صحت, اقتصاد, درامه, مستند, سپورت, موزیک, خبر, صنعت, دین, اخلاق و پروگرام های تفریحی پخش میشود.  این تلویزیون در ماه اپریل سال 2010 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  این تلویزیون که به 22 کشور عرب زبان نشرات میکند پل مشترکیست بین کشور های عربی (با 350 میلیون نفوس) و تورکیه.  

تی آر تی تُورک نشرات خود را به زبان تورکی پیش میبرد.  پالیسی این چینل تلویزیونی معرفی تورکیه و ملت تورک به جهانیان است.  این چینل تلویزیونی با نشر برنامه های فرهنگی, صنعتی و خبری رول پل مشترک بین تورک های که در خارج کشور زنده گی میکنند و کسانیکه اصل شان ترک هستند با تورکیه بازی میکند.  در هرجایی که زنده گی میکنید میتوانید این تلویزیون را تماشا کنید. 

تی آر تی کُردی یک چینل تلویزیونی جهانی است که به زبان کردی نشرات میکند.  هدف اساسی این چینل تلویزیونی عبارت از سهم گیری در تامین روابط میان ترکیه و کشور های جهان و به ویژه کشور منطقه میباشد. تی آر تی کردی که به هدف تامین اتحاد و یکپارچه گی در کشور به نشرات خود ادامه میدهد برنامه های خاص به همه اقشار جامعه پخش میکند.  تی آر تی کردی در ماه جنوری سال 2009 میلادی به نشرات خود آغاز کرده است. 

تی آر تی اوقول در ماه جنوری سال 2011 میلادی به نشرات خود آغاز نموده است.  از طریق این چینل تلویزیونی برنامه های تعلیمی تی آر تی و پوهنتون انادولو پخش میشود. 

از طریق چینل تلویزیونی 3 پارلمان جمهوری تورکیه و تی آر تی سپورت به شکل مشترک نشرات خود را پیش میبرد.