سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده‌ای علیه اطلاعات نادرست وفعالیت‌های اسرائیل علیه سازمان‌های رسانه‌ای برگزار کرد

سازمان همکاری اسلامی نشست فوق‌العاده‌ای علیه اطلاعات نادرست وفعالیت‌های اسرائیل علیه سازمان‌های رسانه‌ای برگزار کرد.