انتقال آب دریای آمو به افغانستان از طریق طرح انتقال آب قوش‌تپه

دهقانان و زارعان مناطق شمالی افغانستان برای ادامه فعالیت‌هایشان چشم به راه آغاز پروژه انتقال آب «قوش‌تپه» هستند

2137995
انتقال آب دریای آمو به افغانستان از طریق طرح انتقال آب قوش‌تپه

دهقانان و زارعان مناطق شمالی افغانستان برای ادامه فعالیت‌هایشان چشم به راه آغاز پروژه انتقال آب «قوش‌تپه» هستند.

طرح انتقال آب «قوش تپه» یکی از پروژه‌های مهم دولت موقت افغانستان قرار است آب دریای آمو را به داخل این کشور انتقال بدهد.

این طرح از اولسوالی کلدار ولایت بلخ آغاز شده و در اولوسوالی اندخوی ولایت فاریاب پایان خواهد یافت. فاز دوم آن نیز در اولوسوالی آقچه ولایت جوزجان در حال تداوم است.

افغانستان یکی از 10 کشور در جهان است که از خشکسالی بیشترین رنج را می‌برد. به همین دلیل این پروژه می‌تواند در احیای کشت و زراعت در این کشور نقش موثری داشته باشد.

انتظارمیروداین طرح دربیش از550 هزارهکتارازاراضی اینکشورزمینه کشت وزراعت را فراهم کند.

طول این کانال 285 کیلومتر و عرض آن 100 متر و عمق آن بین 8.5 الی 12.5 متر خواهد بود.اخبار مربوطه