ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان،وارد انقره شد

ولیعهد عربستان سعودی برای برقراری تماس های رسمی به تورکیه آمد.

 ولیعهد با همراهی هیئتی بزرگ برای برگزاری مراسم رسمی در کاخ ریاست جمهوری در انقره پایتخت، مورد استقبال رجب اردوغان رئیس جمهور قرار گرفت.