حزب دیموکراتیک خلق(HDP) به معنای سازمان ترورستی PKK است

حزب دیموکراتیک خلق(HDP)  به معنای سازمان ترورستی PKK است


برچسب ها: