در نتیجه عملیات شاخه زیتون، تاکنون 649 تروریست از پای در آمدند

در جریان عملیات شاخه زیتون، تاکنون به تعداد 649 تروریست از پای در آمدند

نیروهای مسلح ترکیه طی عملیات شاخه زیتون، تاکنون 649 تروریست را از پای در آورده اند