TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

Түркия радио жана телекөрсөтүү мекемесинин ичинде орун алган тышкы уктуруулар департаментинде TRTVOTWORLD.COM бир кабар сайты.  41 чет тилде маалымат берген веб сайтынын негизги милдети Түркия республикасынын улуттук жана эл аралык темаларда көз караштарын дүйнөгө жарыялоо.

Азыркы күндөгү чет өлкөлөргө уктуурлар түшүнүгү ылдам түрдө сан ариптик абалга келген дүйнө медиасынын талаптарына жооп берүү максатында кыска толкун уктурууларынын тышында веб сайттарына дагы көп көңүл буруунун жыйынтыгы катары  TRTVOTWORLD.COM чет тилдердеги  интернет маалымат каражаттары жаңылыктарды кенен жайылтууда. Түркия, дүйнө жана уктуруулар берилген аймактарды кызыктырган аймактык кабарлар, маданият, экономикалык, илимий жана технологиялык жаңылыктар абдан тыкандык менен иликтенип жана тандалат. Түркияда жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар менен абалдарды маалымат агенттиктеринен изилдөө менен дүйнөлүк күн тартиби тууралуу жаңылыктардын сайтыбыздан туура, ишенимдүү жана ылдам түрдө жарыяланышына мүмкүнчүлүк түзүүдө.

Түркияга байланыштуу туура жана дүйнө күн тартиби тууралуу тарапсыз жаңылыктарды берүүдө TRTVOTWORLD.COM дүйнөдөгү саналуу кабар сайттарынынын арасында.