Cпутник жыштыктары

CПУТНИК ЖЫШТЫКТАРЫ

TRT-VOTWORLD

СУТНИКЖыштыкПоляризацияCимволFEC
Түрксат 4А Батыш 42°Е /Түркия-Европа11.958V275005/6
Түрксат Чыгыш 42°Е /Түркия-Орто Азия11.096H300005/6
Hotbird (13°E)11.034V275003/4
Galaxy 19 (263°E)11.960V220003/4
 

CПУТНИК ЖЫШТЫКТАРЫ

TRT-VOTWEST

СПУТНИКЖыштыкПоляризацияСимволFEC
Түрксат 4А Батыш 42°Е /Түркия-Европа11.958V275005/6
Түрксат 3А Чыгыш 42°Е /Түркия-Орто Азия11.096H300005/6
 

CПУТНИК ЖЫШТЫКТАРЫ

TRT-VOTEAST

СПУТНИКЖыштыкПоляризацияСимволFEC
Түрксат 4А Батыш 42°Е /Түркия-Европа11.958V275005/6
Түрксат 3А Чыгыш 42°Е /Түркия-Орто Азия11.096H300005/6

 

trtvotworld-satellite-coverage-area