تی آر تی ورلد ستیزن دوساله شد

تی آر تی ورلد ستیزن(TRT World Citizen) دوساله شد