طرح ویژه 25 سالگی ستاره گان ترک در فضا

طرح ویژه 25 سالگی ستاره گان ترک در فضا

به مناسبت 25 سالگی تیم اکروباسی " ستاره گان ترک" که در سال 1992 در بنیاد نیروهای هوایی تکیه تاسیس گردیده است، به قسمت دم طیاره لیدر این تیم رنگ امیزی ویزه انجام داده شد.