مذاکره‌کنندگان ایرانی بلد نیستند درباره حقابه هیرمند با طالبان گفت‌وگو کنند

به گزارش یکی از روزنامه های چاپ ایران، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمیدانند که با دولت افغانستان و طالبان چگونه یک مذاکره برد-برد انجام دهند

2133286
مذاکره‌کنندگان ایرانی بلد نیستند درباره حقابه هیرمند با طالبان گفت‌وگو کنند

به گزارش یکی از روزنامه های چاپ ایران، مذاکره‌کنندگان ایرانی نمیدانند که با دولت افغانستان و طالبان چگونه یک مذاکره برد-برد انجام دهند.

در گزارشی درباره حقابه هیرمند یکی از روزنامه های ایرانی نوشت: مذاکره‌کنندگان ایرانی بلد نیستند که یک مذاکره برد-برد با دولت افغانستان و طالبان را چگونه  انجام دهند تا ورود آب به ایران در نهایت به نفع هر سه کشور ایران، افغانستان و پاکستان تامین گردد.

در ادامه آمده است: این اتفاق می‌تواند به شکل گرفتن حسن همجواری بهتر کمک کند. ما باید رفاقت خود را به همدیگر اثبات کنیم و تلاش کنیم که بگوییم به هر اندازه ایکه حال این کشورها بهترگردد و وضعیت رفاهی‌شان بهبود پیدا کند، به نفع همه گان خواهد بود و می‌توانند به یکدیگر کمک کنند که در نهایت تجارت قوی‌تری شکل بگیرد.

در گزارش مذکور با اشاره به اینکه ایران بزرگ‌ترین شریک تجاری افغانستان است تاکید شد بهتر است که افغانستان خاطر داری ایرانی‌ها را داشته باشد تا آنها هم خاطر افغانستانی‌ها را نگه دارند. لازم است تا تروریزم در منطقه کنترل و امنیت برقرار شود، به این ترتیب یک معامله برد-برد میان امده خواهد توانست.اخبار مربوطه