88 مورد آتش سوزی جنگل ها در ترکیه مهار شد

88 مورد آتش سوزی جنگل ها در ترکیه مهار شد


برچسب ها: ترکیه , جنگل , آتش سوزی