حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در لندن

وزارت خارجه آذربایجان از حمله یک گروه مذهبی تندرو به سفارت اینکشور درلندن خبرداد

1864090
حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در لندن

وزارت خارجه آذربایجان از حمله یک گروه مذهبی تندرو به سفارت اینکشور درلندن خبرداد.

وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گروه مذهبی تندرو به سفارت آذربایجان در لندن حمله کرده است.

در بیانیه این وزارتخانه آمده است که گروهی وارد ساختمان سفارت باکودر لندن شده و دست به خرابکاری زدند. مهاجمین دربالکن ساختمان سفارت، بیرقهایی با مضمون مذهبی برافراشته و شعارهای افراطی سر دادند.

پس از مداخله پولیس محلی، اعضای این گروه افراطی از ساختمان خارج و بازداشت شدند.

بنابر این، هیچ آسیبی به کارکنان سفارت آذربایجان در لندن نرسیده است.

در ادامه بیانیه آمده است: تحقیقات پولیس راجع به این گروه مهاجم آغاز شده است. این حمله در حال بررسی بود و نتایج تحقیقات به اطلاع عموم گذاشته خواهد شد.

در این بیانیه تصریح شد که بر اساس کنوانسیون وین، هشداردرمورد تامین امنیت دیپلمات‌ها و ساختمان‌های دیپلماتیک به اطلاع مقامات بریتانیایی رسیده است.اخبار مربوطه