پذیرش و دیدارهای اردوغان با مقامات عالیرتبه چندکشور

این دیدارها در مجتمع ریاست جمهوری صورت پذیرفت

2137474
پذیرش و دیدارهای اردوغان با مقامات عالیرتبه چندکشور

این دیدارها در مجتمع ریاست جمهوری صورت پذیرفت

دراین نشست درکه درمجتمع ریاست جمهوری انجام یافت، ویرتو را تایه آتسکه سلاسی، وزیرامور خارجه اتیوپیا نیز حضور داشت.

رجب طیب اردوغان، در این گفتگوها که در مجتمع ریاست جمهوری صورت پذیرفت، تقویت همکاری و همبستگی بین کشورها و آخرین مرحله تنش اوکراین، روسیه و اسرائیل و فلسطین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس‌جمهورتورکیه ازمولاتو تشومه ویرتو، رئیس‌جمهوراسبق اتیوپیااستقبال کرد.

همچنین رئیس جمهور اردوغان به طور جداگانه با یاچک سیویرا وزیر امور خارجه و رئیس دفتر امنیت ملی پولند و یون اوپریشور مشاور امنیت ملی رئیس جمهور رومانیا دیدار کرد.اخبار مربوطه