آمادگی بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا برای به‌رسمیت شناختن موجودیت دولت فلسطین

مذاکرات فشرده مقامات بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه ادامه دارد

2137464
آمادگی بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا برای به‌رسمیت شناختن موجودیت دولت فلسطین

مذاکرات فشرده مقامات بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در این زمینه ادامه دارد

ادعا گردید که بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا از جمله ایرلند و اسپانیا در حال سنجش موضوع به‌رسمیت شناختن موجودیت دولت فلسطین در 21 ماه می هستند.

گزارش رادیو ـ تلویزیون دولتی ایرلند حاکی از دیدار فشرده مقامات ایرلندی، اسپانیایی ، اسلوونیایی و مالتایی در خصوص به‌رسمیت شناخته شدن موجودیت دولت فلسطین است.

سخنگوی مایکل مارتین معاون نخست وزیر، وزیر امور خارجه و دفاع ایرلند ادامه این مذاکرات و دیدارها را تایید کرد.

بنابر این ادعاها، بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله ایرلند و اسپانیا روز بیست و یک ماه می موجودیت دولت مستقل فلسطین را به‌رسمیت خواهند شناخت.

ایرلند، اسلوونیا، مالت و ناروی از فعالیت‌های لابی و اقدامات پیرامون به‌رسمیت شناخته شدن موجودیت دولت مستقل فلسطین با پیشگامی اسپانیا حمایت می‌کنند.

دولت فلسطین در حال حاضر از سوی 8 کشور عضو اتحادیه اروپا (بلغارستان)،(پولند)،(جمهوری چک)،(رومانیا)،(اسلوواکیا)،(مجارستان)، (بخش یونانی نشین قبرس) و سوئد به‌رسمیت شناخته می‌شود.اخبار مربوطه