در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است

به منظور گرم کردن خود آتش در داده اند

afgan.jpg

در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است


برچسب ها: افغانستان , برف , سردی هوا