در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است

در هوای سرد افغانستان سفر با زرنج

afgan 1.jpg

در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است


برچسب ها: افغانستان , سردی هوا , برف