در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است

در هوای سرد افغانستان سفر با بایسکل

afgan 2.jpg

در این روز ها در افغانستان هوا خیلی سرد است


برچسب ها: افغانستان , سردی هوا , برف