پولیس تورکیه یک خانواده افغان را از دست گروگانگیرها نجات داد

ماموران پولیس استانبول یک خانواده افغان را که توسط قاچاقچیان انسان به گروگان گرفته شده بودند نجات دادند

پولیس تورکیه یک خانواده افغان را از دست گروگانگیرها نجات داد

ماموران پولیس استانبول یک خانواده افغان را که توسط قاچاقچیان انسان به گروگان گرفته شده بودند نجات دادند.

پولیس استانبول یک خانواده افغان را یکجا با چند تن ازاطفال ایشان که توسط قاچاقچیان انسان به گروگان گرفته شده بودند نجات داد.

این خانواده قصد داشتند از راه غیرقانونی به اروپا بروند و قبلا با 5 تن از اتباع افغانستان و پاکستان توافق کرده بودند.

گرونگانیرها این خانواده را در خانه ای درجاده A1 منطقه سلطان غازی استانبول مخفی کرده بودند. آنها ابتدا پول نقد و تیلفون افغان‌ها را گرفته و سپس از آنها 30 هزار یورو خواسته اند.

یکی از اعضای این خانواده با فرار از خانه مذکور خود را به پولیس محل رسانیده خبر میدهد. بدین ترتیب با ورود پولیس قاچاقچیان انسان فرار میکنند.  ولی تلاش پولیس برای دستگیری این افراد ادامه دارداخبار مربوطه