ارسال کمک‌های بشردوستانه تورکیه به افغانستان، از طریق راه‌آهن

اداره عمومی راه‌آهن تورکیه کمک‌های بشردوستانه تورکیه را از مسیر تورکیه-ایران-تورکمنستان به افغانستان خواهد رساند

2149473
ارسال کمک‌های بشردوستانه تورکیه به افغانستان، از طریق راه‌آهن

اداره عمومی راه‌آهن تورکیه کمک‌های بشردوستانه تورکیه را از مسیر تورکیه-ایران-تورکمنستان به افغانستان خواهد رساند

اداره عمومی راه‌آهن تورکیه، موظف شد تا در 31 دسامبر 2024 کمک‌های بشردوستانه را که قرار است به افغانستان ارسال شود از مسیر تورکیه-ایران-تورکمنستان به افغانستان انتقال بدهد.

فرمان ریاست جمهوری تورکیه در این مورد در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.

بر این اساس، اداره عمومی راه‌آهن تورکیه کمک‌های خیریه ارسالی به افغانستان را تا تاریخ 31 دسامبر سال جاری از مسیر خط راه‌آهن تورکیه-ایران-تورکمنستان به افغانستان انتقال خواهد داد.اخبار مربوطه