سفر جهانگرد تُورک با بایسیکل به ایران و افغانستان

امید بالقیس با همراهی سگش «دل» تور جهانی خود را با بایسیکل طی می‌کند

2148328
سفر جهانگرد تُورک با بایسیکل به ایران و افغانستان

امید بالقیس با همراهی سگش «دل» تور جهانی خود را با بایسیکل طی می‌کند

امید بالقیس، جهانگرد تُورک که با سگش «دل» تور جهانی خود را با بایسیکل طی می‌کند، وارد افغانستان شد.

بالقیس یکجا با سگش، بسیاری از مناطق تورکیه عراق، ایران، پاکستان و در حال حاضر افغانستان را پایدل زد.

او 9 ماه پیش از محل کارش استعفا کرده و به منظور آشنایی بیشتر با فرهنگ‌های مختلف در جهان با بایسیکل از کشوری به کشور دیگر سفر می‌کند. حال در جغرافیای ناهموار افغانستان به پایدل زدن ادامه می‌دهد.

هدف بعدی این جهانگرد تُورک، کشورهای آفریقایی است.اخبار مربوطه