مسئولیت حمله به توریست ها در بامیان را داعش به عهده گرفت

داعش در این مورد پیامی منتشر کرد

2141689
مسئولیت حمله به توریست ها در بامیان را داعش به عهده گرفت

مسئولیت حمله مسلحانه به توریست ها در ولایت بامیان را گروه تروریستی داعش به عهده گرفت. 

در نتیجه این حمله به شمول سه تن از اتباع اسپانیا 6 توریست جان خود را از دست دادند. 

گفته میشود گروه تروریستی داعش در پیامی از طریق شبکه اجتماعی, مسئولیت حمله مسلحانه به توریست ها در ولایت بامیان را که در روز 17 می بوقوع پیوسته بود به عهده گرفته است. 

در ولایت بامیان به توریست های که جهت دیدن از نقاط توریستی آمده بودند حمله مسلحانه صورت گرفته بود. 

در اثر این حمله به شمول سه تن از اتباع اسپانیا 6 توریست جان خود را از دست داده بودند.اخبار مربوطه