TRTVOTWORLD

TRTVOTWORLD.COM

 

TRTVOTWORLD.COM-ი არის  თურქეთის რესპუბლიკის ტელე-რადიო მაუწყებლობის ფარგლებში მოქმედი უცხოურ ენაზე გადაცემების განყოფილების კუთვნილი საინფორმაციო საიტი.  მსოფლიოს 41 ენაზე მაუწყებელი ამ ვებ-გვერდის მთავარ ამოცანას, ეროვნულ და საერთაშორისო საკითხებში თურქეთის რესპუბლიკის პოზიციის მსოფლიოსათვის პირველი პირის საშუალებით გაცნობა წარმოადგენს

დღევანდელი უცხოური სამაუწყებლო კონცეფციის ციფრულ მედიად სწრაფად გარდაქმნის ეპოქაში, მოკლე ტალღებით გადაცემების პარალელურად, დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ინტერნეტ გადაცემებსაც და სწორედ მის ფარგლებში დაიბადა TRTVOTWORLD.COM-ის უცხო ენებზე მაუწყებლობა, რომელიც ფართო სპექტრის საინფორმაციო გადაცემებს მოიცავს. რეგიონალური მოვლენები, კულტურა, ეკონომიკა, სპორტი, მეცნიერულ-ტექნოლოგიური სიახლეები, აი მოკლედ ის მთავარი საკითხები, რომელიც აინტერესებს თურქეთს, მსოფლიოს თუ რეგიონის  გეოგრაფიას და რომელსაც აწვდის მსმენელს და მკითხველს ეს ვებ გვერდი. გარდა ამისა, თურქეთსა და მსოფლიოში მომხდარი მნიშვნელოვანი მოვლენებიც, რომლებსაც გადმოსცემენ საინფორმაციო სააგენტოები,  ჩვენს საიტზე ზუსტად, საიმედოდ და სწრაფად ქვეყნდება.

ასე რომ, TRTVOTWORLD.COM-ი დღეს, მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო და ობიექტურ საინფორმაციო ვებ გვერდს წარმოადგენს