اعزام کماندوهای تورکیه به کوساوا

اعزام کماندوهای تورکیه به کوساوا

در پی تشدد تنش در کوساوا، کماندوهای تورکیه به درخواست ناتو به این منطقه اعزام شدند