ایران با آمریکا مقابله به مثل کرد

ایران با آمریکا مقابله به مثل کرد

اردوی سپاه پاسداران ایران با راکت های بالستیک پایگاههای ایالات متحد آمریکا در شهرهای اربیل و الانبار عراق را مورد حمله قرار داد