توضیحات وزارت خارجه تورکیه راجع به طیاره بدون سرنشین

توضیحات وزارت خارجه تورکیه راجع به طیاره بدون سرنشین

وزارت خارجه تورکیه: وقوع سانحه برای طیاره بدون سرنشین مسلح درسوریه تاثیری براجرای عملیات نداشت

وزارت امور خارجه تورکیه با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص وقوع سانحه برای یک طیاره بدون سرنشین  مسلح در عملیات ضد تروریستی نیروهای مسلح کشور در سوریه گفت: حادثه مذکور تاثیری بر اجرای عملیات جاری و انهدام اهداف شناسایی شده نداشته است.

در اطلاعیه‌ این وزارتخانه با تاکید بر اینکه پس از حمله تروریستی اول اکتوبر در انقره، عملیات همه جانبه نیروهای مسلح تورکیه و سازمان اطلاعات ملی «میت» علیه اهداف تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در عراق و سوریه در راستای حق دفاع مشروع آغاز شد، آمده است: روز گذشته اهداف متعلق به گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک/ی.پ.گ در مناطق تل رفعت، جزیره و دیریک در شمال سوریه منهدم شد.

در ادامه این اطلاعیه‌ می‌خوانیم: در حین عملیات، یک فروند طیاره بدون سرنشین  مسلح به دلیل ارزیابی‌های فنی مختلف در مکانیزم کاهش تنش با طرف‌های ثالث مفقود شد و اقدامات لازم با طرف‌های ذیربط در حال انجام است تا مکانیزم کاهش تنش به‌طور مؤثرتری عملیاتی شود.

در این اطلاعیه‌ تاکید شده است که همانند عراق تمامی مواضع، فعالیت‌ها و منابع درآمد ایجاد شده توسط گروه تروریستی و تجزیه‌طلب پ.ک.ک/ی.پ.گ در سوریه به طور سیستماتیک نابود خواهد شد.